Furore seminars:
De kennisdeler in de gezondheidszorg

Hieronder vindt u het programma van de SnackIT.
Tijdens het inschrijven krijgt u eenzelfde overzicht aangeboden en kunt u daarmee uw eigen programma samenstellen.
Klik op een item om meer informatie over de spreker en de inhoud te vinden

Tijd
Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
10:00 - 10:30
Plenair welkom
10:30 - 11:30
Medical Intelligence
Autorisaties en AVG voor Beheerders
Ontwikkelingen in E-learning
Rob Mulders is directeur van Furore en lid van de stuurgroep van de academische ziekenhuizen op het gebied van intelligence-diensten.
De komende 10 jaar zullen ziekenhuizen, net als banken, steeds meer data-gedreven organisaties worden. Grip krijgen op de stroom aan gegevens die vanuit interne en externe applicaties wordt gegenereerd is absolute noodzaak. De academische ziekenhuizen zijn sinds 2011 samen met Furore bezig om deze “medical Intelligence” op orde te krijgen. Wat doen de UMC’s precies en waarom doen zij dat? Welke use cases ondersteunen zij met hun dataplatform? Hoe groot is de rol (en de uitdaging) van een juiste registratie in het EPD hierbij? Wat zou je als algemeen ziekenhuis kunnen doen om een jump start te maken op basis van de kennis en ervaring van de UMC’s?
Spreker:
Rob Mulders


Leandra is implementatieconsultant bij Furore en is de afgelopen jaren betrokken (geweest) bij verschillende projecten rondom autorisaties in HiX. Van lid van de autorisatiewerkgroep bij de HiX 6.1 implementatie in het Catharinaziekenhuis tot opstellen en implementeren van autorisatiebeleid in het Haaglanden Medisch Centrum. Ook heeft zij de Quickscan autorisaties uitgevoerd in verschillende ziekenhuis, onder andere in het HagaZiekenhuis en Deventer Ziekenhuis.
Deze sessie zal met name een praktische insteek hebben, gebaseerd op de ervaringen van Furore in verschillende ziekenhuizen. Hoe richt je autorisaties optimaal in, zodat je voldoet aan de geldende wet- en regelgeving? Welke (nieuwe) mogelijkheden biedt HiX hierbij en wat zijn aandachtspunten voor beheerders? Welke autorisatie issues zijn herkenbaar voor elk ziekenhuis en wat is de beste oplossing? Denk hierbij aan het inrichten van de behandelrelatie, maar ook aan zaken zoals Identity and Access Management.
Spreker:
Leandra Spadon


Tim Jansen is Game Designer bij Bright Alley. Hij zet zijn kennis van games en game dynamica in bij het ontwikkelen van e-learning oplossingen.
Ready, Set, Go! In deze sessie neemt Tim Jansen je mee in de wereld van gamification. In vogelvlucht via actuele theorie naar praktijk, want hoe ontwikkel je nu een leeroplossing met game-elementen en hoe ziet dat er dan uit?
Tim laat graag zien hoe hij dit doet en deelt een aantal praktijkcases van Bright Alley ter illustratie.
Spreker:
Tim Jansen


11:30 - 12:30
Expressies en de overzichtsgenerator
VIPP
Internet of Things in de Zorg
Remco heeft met zijn opleiding in de medische informatiekunde een solide basis in zowel de gezondheidszorg als de informatica. Met deze achtergrond heeft hij zich snel een groot aantal modules van EZIS, en later HiX eigen gemaakt. Door een goede kennis van de onderliggende technieken zoals databases weet Remco snel zijn weg te vinden in nieuwe modules van HiX. Remco geeft geregeld cursussen over de technische modules en onderwerpen in HiX zoals de overzichtsgenerator en expressies.
In deze sessie zal een aantal basistoepassingen van de overzichtsgenerator en expressies de revue passeren. Denk daarbij aan zaken als het voorfilteren van de invoer van een schermfilter en het zoeken in meerdere kolommen tegelijk. Deze technieken zijn in vrijwel elk scherm te gebruiken om de schermfilters eenvoudiger te maken voor de gebruiker. Dat maakt waardevolle kennis voor iedere beheerder.
Spreker:
Remco Piening


Willeke Mennen werkt al 22 jaar bij Furore, waarvan de laatste 10 jaar op allerlei opdrachten in ChipSoft-ziekenhuizen. Het afgelopen jaar waren dat verschillende projecten rondom de VIPP en de Blue Button.
In deze sessie neemt Willeke je mee in de wereld van de VIPP. Wat is de huidige status, wat hebben ziekenhuizen gedaan om de subsidie binnen te halen, waar moet je aan denken om het voor elkaar te krijgen en ze geeft een aantal voorbeelden van toepassingen.
Spreker:
Willeke Mennen


Robbrecht van Amerongen is manager van de Conclusion IoT business unit. Hij heeft 20 jaar ervaring in het ontwerpen, ontwikkelen en invoeren van complexe informatie verwerkende systemen. De afgelopen jaren heeft hij, samen met zijn team van Conclusion Connect, richting gegeven aan de IoT implementaties. Geautomatiseerde dataverzameling in de zorg bestaat al sinds de uitvinding van het Elektrocardiogram rond 1900. Tot vrij recent heeft dataverzameling zich beperkt tot bepaalde producenten van apparatuur. Technologische ontwikkeling in standaardisatie van informatie-uitwisseling, de opkomst van cloud computing en big data maakt dat hier een volgende stap in gemaakt gaat worden.
In deze sessie laat Robbrecht zien hoe met behulp van standaarden en het gebruik van een op bouwblokken gebaseerde oplossing, er een veelvoud van data leveranciers bij elkaar gekoppeld kan worden. Daarbij kan je je als klant richten op de beoordeling van de medische data en het genereren van de juiste informatie en notificaties. De techniek wordt afgevangen door de toepassing van big data, analytics, algoritmes en detectie van afwijkingen. Daarbij zijn oplossingen uit andere bedrijfstakken mogelijk zeer goed toepasbaar in de medische wereld zonder dat daarvoor het wiel opnieuw moet worden uitgevonden. Denk daarbij aan performance data, asset management, condition monitoring en predictive maintenance.

Robbrecht laat zien hoe je als behandelaar van een groot aantal patiënten en een arsenaal van medische apparatuur weer controle en eigenaarschap terug krijgt over je data zodat deze daadwerkelijk waarde toevoegt aan het medische proces. Hierbij maken we gebruik van 15 jaar ervaring uit de wereld van integratie van verschillende databronnen en de afgelopen 5 jaar specifiek gericht op het verwerken van grootschalige sensordata.
Deze sessie is een bloemlezing uit de verschillende mogelijkheden van IoT gericht op het medische werkveld op basis van ervaringen uit andere bedrijfstakken. De sessie is vooral gericht op de toepassing en minder op de techniek.
Spreker:
Robbrecht van Amerongen


12:30 - 13:30
Lunch
13:30 - 14:30
Nieuwe ontwikkelingen LSP
Tijdbesparing Beheerder
MedMij
Hoe brengen we samenhang in landelijke uitwisseling?
Op nationaal niveau zijn veel ontwikkelingen gaande, denk aan VIPP (ziekenhuizen, ZBC’s, GGZ, ..), MedMij, GTS, ontwikkeling landelijke XDS-infrastructuur, regionale en categorale infrastructuren, ontwikkelingen van usecases voor landelijke uitwisseling (eOverdracht e.d.).
Marcel Settels, productmanager infrastructuur bij VZVZ, laat zien hoe deze ontwikkelingen samenhangen en hoe er voor samenhang gezorgd kan worden. Marcel gaat verder in op hoe het LSP zich tot deze ontwikkelingen verhoudt.
Spreker:
Marcel Settels


Remco heeft met zijn opleiding in de medische informatiekunde een solide basis in zowel de gezondheidszorg als de informatica. Met deze achtergrond heeft hij zich snel een groot aantal modules van EZIS, en later HiX eigen gemaakt. Remco geeft geregeld cursussen over de technische modules en onderwerpen in HiX zoals sjablonering, de overzichtsgenerator en expressies.
Voor sommige aanpassingen in HiX moet vaak dezelfde aanpassing meerdere keren gedaan worden. Denk aan het zetten van het vinkje afspraakbevestiging op een afspraakcode. In deze sessie tonen we een aantal oplossingen die in dergelijke situaties veel klikken, dus tijd, kunnen besparen.
Spreker:
Remco Piening


Marten Smits is Technisch Specialist bij Furore en houdt zich al meer dan 4 jaar fulltime bezig met FHIR. Hierdoor is hij bijna vanaf het begin internationaal betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze nieuwe HL7 standaard. Marten is één van de auteurs van de MedMij FHIR specificatie, lid van het HL7 Nederland FHIR team, en ontwikkelt FHIR tooling voor Firely. Daarnaast is Marten groot fan van Ajax en een trots lid van het Furore wielrenteam.
De sessie over MedMij zal nader ingaan op de relatie tussen MedMij en de zorgaanbieder. Welke spelregels heeft MedMij opgesteld, waar moet je aan voldoen voor een certificering? Hoe ziet een goede voorbereiding op aansluiting bij MedMij eruit en wat levert het het ziekenhuis uiteindelijk op?
Spreker:
Marten Smits


14:30 - 15:30
HL7 FHIR
Aanmeldzuilen
Reportbuilder
Marten Smits is Technisch Specialist bij Furore en houdt zich al meer dan 4 jaar fulltime bezig met FHIR. Hierdoor is hij bijna vanaf het begin internationaal betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze nieuwe HL7 standaard. Marten is één van de auteurs van de MedMij FHIR specificatie, lid van het HL7 Nederland FHIR team, en ontwikkelt FHIR tooling voor Firely. Daarnaast is Marten groot fan van Ajax en een trots lid van het Furore wielrenteam.
De sessie over FHIR zal onder andere ingaan op het wat en waarom van FHIR en de stand van zaken van FHIR in Nederland. Daarnaast gaat Marten in op hoe FHIR ‘t MedMij programma mogelijk maakt en waar er kansen liggen voor ziekenhuizen.
Spreker:
Marten Smits


Jos is 4 jaar werkzaam bij Furore als implementatieconsultant. Vanuit zijn achtergrond als medisch informatiekundige en zijn ervaringen met implementaties van HiX is hij in staat de brug te slaan tussen de dagelijkse praktijk/processen en ICT in een ziekenhuis. Jos heeft de implementatie van de aanmeldzuilen (ChipSoft) in het ErasmusMC begeleid en is momenteel de aanmeldzuilen (Logis.P) bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) aan het implementeren.

In steeds meer ziekenhuizen duiken aanmeldzuilen op bij de hoofdingang en bij de ingang van poliklinieken, klinieken en dagbehandelcentra. Voor de patiënt bieden ze gemak, want na aanmelding rolt er een ticket uit met de route naar de afspraak. Maar welke impact hebben de aanmeldzuilen op de ICT afdeling, of zijn de aanmeldzuilen meer dan dat? Tijdens de sessie bespreek ik graag de uitdagingen die we vanuit ervaring tegen zijn gekomen tijdens de implementatie van de aanmeldzuilen. Denk hierbij aan; Welke keuzes moet je maken om de patiëntlogistiek zo spoedig mogelijk te laten verlopen? Hoe ga je om met de communicatie naar de patiënt en welke aanpassingen moeten daarvoor gedaan worden? Welke technische uitdagingen kom je tegen? Wat kun je als ziekenhuis/ICT afdeling verwachten voor resultaat?
Spreker:
Jos Vliegenthart


Teun is implementatieconsultant bij Furore en lid van het Furore HiX Technisch Team. Hij heeft een achtergrond in verpleegkunde en functioneel beheer. Bij het Reinier de Graaf is Teun bezig geweest met de VIPP A1 mappen en een oplossing voor oplevering inrichten, met Registratie aan de Bron en JBZ de ZIB’s uitgewerkt. Vanuit het technisch team zijn we altijd bezig met oplossingen om het werk van de beheerder makkelijker te maken door handigheden zoals sjablonering, overzichten en expressies.
De reportbuilder wijkt wat betreft werking en inrichting erg af van de rest van HiX. Dat maakt het aanpassen van rapporten al snel een uitdaging. In deze sessie geven we een aantal tips&trucs die het werken in de reportbuilder makkelijker maken.
Spreker:
Teun van Bladel


15:30 - 16:00
Plenaire afronding
16:00 - 18:00
Borrel